Logo-Omhoog

Cataract

1. Wat is cataract ?

De ooglens is normaal doorzichtig en gelegen achter de pupil. Wanneer de lens troebel wordt (leeftijd, medicatie, diabetes, ongeval, . ) spreekt men van cataract.

Nucleaire cataract

2. Waarom een cataractingreep?

Wanneer het troebel worden van de lens gezichtshinder geeft bij de dagelijkse bezigheden of bij het uitoefenen van het beroep, kan alleen een cataractingreep de gezichtsscherpte verbeteren (op voorwaarde dat er geen andere oorzaak is zoals een ziekte van de oogzenuw of van het netvlies die onopgemerkt is gebleven voor de ingreep). Een behandeling met oogdruppels, per orale medicatie of laserbehandeling is niet doeltreffend.

 

3.  Hoe verloopt de chirurgische ingreep ?

De dag voor de operatie dient het te opereren oog gedruppeld te worden (4 x/dag) om het te desinfecteren.

Een cataractingreep is voor het oog een belangrijk gebeuren. Zij bestaat uit een insnede in het oog en het wegnemen van de lens. De patiënt ligt op de rug in de operatiezaal. De ingreep verloopt onder een microscoop. 

Plaats van de ingreep

De ingreep gebeurt tijdens een dagopname in AZ West.

Verdoving

Verscheidene soorten van verdoving kunnen gebruikt worden: gaande van een volledige verdoving tot een plaatselijke verdoving door druppels in het oog, met of zonder sedatie.

Techniek

De oogarts zal de best aangepaste techniek kiezen.  In de loop van de ingreep kunnen aanpassingen in de techniek zich opdringen.

De voor het ogenblik meest gebruikte methode bestaat uit het verpulveren (emulsifiëren) en het opzuigen van de lensmassa's, meestal met een sonde die ultratonen voortbrengt (phako emulsificatie).

Het overgrote deel van het lenskapsel blijft ter plaatse. Dit vormt één van de moeilijke stappen van de ingreep.

Het achtergebleven lenskapsel zal als steun dienen voor het implant, zijnde een kleine kunstlens die de weggenomen lens moet vervangen. De sterkte van dit intra-oculair implant wordt voor de ingreep berekend (beroepdoende op vooraf bekomen statistische gegevens) aan de hand van optische metingen en de oogaslengte (biometrie). 

De insnede van het oog is uit zichzelf sluitend.

Biometrie-toestel om 
lenssterkte te berekenen

4.   Normaal verloop van het herstel na de ingreep

In de meeste gevallen is het oog bijna pijnloos en verbetert de gezichtsscherpte vlug.

Een plaatselijke behandeling met druppels of zalf moet nog een tijd toegepast worden (meestal gedurende een maand).

Tijdens deze herstelperiode kan de patiënt een normaal leven leiden (lezen, bureelwerk, televisie kijken, enz) met enkele uitzonderingen:

  • het oog moet beschermd worden tegen infecties en stoten tijdens de heling van de insnede (beschermde oogschelp, bril). 
  • het besturen van voertuigen wordt pas toegelaten na voldoende herstel van de gezichtsscherpte en met toestemming van de oogarts. Het opheffen van zware voorwerpen en het omgaan met gevaarlijke instrumenten of machines moet vermeden worden.
  • vanzelfsprekend moet men vermijden in de ogen te wrijven en een slag op het geopereerde oog te krijgen.

 

5.   Verwikkelingen tijdens de ingreep.

Deze zijn altijd mogelijk en niet te voorspellen maar gelukkig eerder zeldzaam.